Видове услуги

Нашата мисия е да работим в полза на клиента. Ще Ви спестим време, нерви и ще направим така, че банките да дойдат при Вас. Ние сме пристрастни към Вас и безпристрастни към банките. Услугите ни са с изключително широк периметър. Основно се фокусираме върху кредтното посредничество, което включва:

 1. Оценка на кредитоспособността на клиента и възможностите за получаване на кредит. Първоначална оценка за достатъчност на доходите и предлаганото обезпечение от клиента в съпоставка с желаната от него сума. Анализ на наличните банкови продукти и информиран избор на подходящите.
 2. Първоначално съгласуване на параметрите със съответните служители в избраните банки за получаване на предварително съгласие за работа по кредита. Анализ и сравняване на условията на различните банки
 3. Обсъждане на офертата на избраната банка, съгласуване с клиента на всички "силни и слаби" страни в офертата
 4. Предоговаряне на старите Ви кредитни задължения
 5. Ще Ви помогнем да рефинасирате старите си неизгодни кредити
 6. Разясняване, съдействие и попълване на съпътстващите процеса бланкови документи на банката – искане за кредит, декларации за свързаност, декларации за гражданско и имуществено състояние и т.н.
 7. Консултация при избора на лицензиран оценител – оценка на обезпечението
 8. Консултация при избора на нотариус, който да изповяда и впише сделката
 9. Разясняване на основните клаузи по договора за кредит, съгласуване на всички "силни и слаби" страни и предоговаряне на спорни клаузи до степен на възможност
 10. Контрол на сроковете и процедурите по разглеждане
 11. Своевременно уведомяване за окончателното решение на банката, съгласуване на допълнителните условия поставени от банката (ако има такива) и съдействие при усвояване на кредита
 12. Сключване на необходимите застраховки съгласно изискванията на Банката, при възможно най-добрите условия на пазара
 13. Последващо съдействие и консултации по обслужване на кредита
 14. Консултации по други финансови продукти
 15. Консултации по застраховка живот
 16. Пенсионно осигуряване
 17. Фондове пайнер

Други платени услуги, съпътстващи дейността ни с помощта на наши бизнес партньори:

 1. Изготвяне на финансов анализ на фирма
 2. Изготвяне на бизнес план на фирма
 3. Консултации свързани с възможностите за получаване на европейско безвъзмездно и лостово финансиране чрез финансови инструменти и инженеринг.
 4. Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по оперативни програми
 5. Осигуряване на лостово финансиране
 6. Управление на проекти
 7. Участие като подизпълнители по определени дейности , обмяна опит , обучения, тиймбилдинг "PR мероприятия".
 8. Безплатен семинар "Как да осигурим пари за почивка?"
 9. Двудневна екскурзия с безплатен семинар “По пътя на виното, розите и кредитната свобода“
 10. Лагер "Децата и парите" и "Как да сформираме предприемачески дух у тях?"
 11. Двудневен дневен семинар за тийнеджъри и техните родители край морето