Застраховка живот

Уважаеми читатели, Ако сте хейтър, ако сте от онези хора които вярват, че застраховката живот е възможно най-излишния разход, ако давате на ден по 5 лв за кутии цигари и не отделяте по 5 лева за застраховка „Живот“ ако сте от онези хора, които „ Чукат на дърво“ и си мислят,че лошите събтия и страшните болести не може да застигнат Вас и Вашето семейство най-откровенно Ви молим, не продължавайте да четете. Можете да продължите да четете само и единствено, ако сте осъзнали безценната нужда от Застраховка живот за Вас и Вашето семейство. Тъй като работим с компании с почти 200 годишна история, ние не само ще изберем подходящия продукт за Вас като защита, спестовност, доходност или инвестиция, но и Ви предлагаме възможността при добро желание от Ваша страна да увеличите доходите си и да надградите бизнеса. Eто и няколко причини да изберете Застраховка Живот: 1.Търсите сигурност за вашето здраве и не разчитате особено на „надеждността” на здравната каса 2. Вместо да сложите парите си в банка на исторически ниските лихвени нива към този момент 03.04.2017 год, то чрез застраховка живот ще получавате малко по-голяма доходност, както и застрахователното дружество ви изплаща средства при застрахователно събитие, без да нарушава обема на средствата, които ще получите при падежа на полицата, а това не го прави никоя банка. 3.Данъчни облекчения 4.При застраховка живот, ако нещо ви се случи дори на втория ден, след като сте я сключили, то имате възможността на получите пълно покритие от цялата застрахователна сума. 5.Най-продаваните продукти в този аспект са т.нар. спестовни застраховки живот, които комбинират форма на спестявания с определена доходност, както и рисково покритие, в случай на инцидент с вашето здраве. След изтичането на срока на застраховката на датата на падежа вие получавате цялата внесена от вас сума + натрупаната през годините доходност по нея, като тя може да варира в зависимост от насочеността (предимно рисков или предимно спестовен характер) на вашата застраховка живот. 6.Чрез застраховка живот, можете да си осигурите допълнителна пенсия, предвид огромния обем стаж, който се изисква днес. 7. При настъпване на застрахователно събитие по вашата полица, то застрахователната компания се задължава да ви изплати съответния процент от застрахователната ви сума, отговарящ на нараняванията ви, болничния престой и т.н., като същевременно вашата застраховка живот продължава да бъде активна и вие ще получите пълния и размер + доходността от нея при изтичането на вашата полица т.е. не губите нищо, независимо че е настъпило застрахователно събитие. 8.При настъпване на трайна нетрудоспособност над 50%, повечето компании не очакват от вас плащане на месечните ви премии (вноски) до края на периода, като накрая отново получавате всички натрупани средства, като ви е покрита и 50% от застрахователната сума при самото настъпване на застрахователното събитие. 9.Спестовната застраховка живот е един отличен начин да планирате бъдещето на семейството си. Чрез нея можете да платите за образованието на децата си, да направите плащане за жилище или автомобил, както и да си осигурите втора допълнителна пенсия.