За Арена Консулт

   Уважаеми клиенти, приятели или просто читатели,
АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран кредитен посредник, в съответствие със Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), с регистрационен № BCI00008, издаден от БНБ и се фокусира върху консултантски услуги изцяло в сферата на кредитирането, управлението на лични финанси и инвестиции, намиране на алтернативни източници за европейско финансиране.
КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК И КОНСУЛТАНТ е сравнително нова за България професия за разлика от Европа и САЩ, където е добре позната и голяма част от кредитоискателите се обръщат за съвет и помощ към професионални консултанти.
У нас всеки разбира от всичко, от футбол, от финанси, от.... Така спокойствието, че всичко става лесно е гарантирано, но в последствие се плащат безумни лихви. В този ред на мисли има много причини, поради които е важно, дори задължително ползването на съвет от професионален консултант.
Запомнете:
- Ако сте човек, който притежава добро ниво на финансова грамотност, ако искате съвети и се информирате, това може да осигури обезпечен живот на Вас и на семейството Ви. С добро управление на собствените си пари и финансова култура Вие можете да сте независими, с добро самочувствие, щастливи и доволни от живота.
- Едно от важните неща в управлението на личните финанси е широката информираност за съществуващите кредити /потребителски, ипотечни, фирмени, овърдрафт/.
Вашата отговорност – Как, С кого и Къде ще харчите парите си?
Използването на банкови продукти, най-вече тегленето на кредит не е лесна работа. Правейки тази отговорна стъпка вие се обвързвате с банковата институция за цял живот. Много по-лесно е да човек да се ожени няколко пъти, отколкото да изплати кредита си. Обикалянето по банки може да ви отнеме дни без да доведе до избор на правилно решение. Коректно договорения продукт може да спести над 15 000 лв от такси и лихви.

Малко от вас четат общите условия, които са минимум 10 страници. Много от въпросите, които задавате към банковите служители, получават следния отговор: („Аз съм само един служител, това е политика на банката” или „Това са стандартни клаузи и много трудно могат да се обяснят на човек, който не е специалист в тази сфера. Имайте ни доверие”). Всичко може да се обясни при добро желание.
Тегленето на кредит трябва да е добре обмислена стъпка. Всички бихте искали бързо да получите такъв и лесно да го връщате. Ако периода, в който го теглите е 10-30 години си струва да отделите малко повече време и да се свържете с професионални кредитни консултанти, които:
1. Ще направят пълен анализ на кредитните продукти, които се предлагат на пазара с всички подводни камъни /проценти финансиране, лихви, такси, комисионни и пр./;
2. Ще изготвят минимум пет оферти за сравнение и съответно ще разяснят силни и слаби страни;
3. Ще изчислят внимателно съотношението дълг-доход и необходимия доход за изтеглянето на заем;
4. Ще разяснят необходимите документи и цялата процедура по сделката;
5. Ще съдействат за изготвянето на всички документи;

Ние от АРЕНА КОНСУЛТ сме на ваше разположение. Ще ви подадем ръка и ще изминем този труден и сложен път заедно. Имаме отлични познания в сферата на кредитирането, във вещното право, осигурителното законодателство.
Натрупаният опит и добро име ни позволяват да договаряме преференциални лихвени условия, отпадане или намаляване на съществуващи такси, както и изключително кратки срокове на работа.

АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД - Регистриран кредитен консултант
Банков код/ SWIFT/ BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG04 UNCR 7000 1521 3258 82
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк