Фондове Пайнер

Уважаеми клиенти, Ако сте си подредили живота така и усещате нуждата от нови знания и желаете да се впуснете в света на инвестирането ние в Партньорство с Финсити ООД може да Ви консултираме и предложим подходяща инвестиция във Фондовете Pioneer Investments. УниКредит Булбанк подписа обвързващо споразумение между компанията майка на Рioneer Investments водещо Европейско Дружество за Управление на активи, за придобиването на Pioneer Investments. Заявяването на поръчки за сделки и дялове на Фондовете се осъществява в клоновата мрежа на Уникредит. Ако в дългосрочен план желаете да си направите „спестовен план“ ние ще Ви предложим с малки суми да инвестирате дългосрочно на големите пазари. Ще ви предложим широка палитра. 1. За спестовни планове и/или инвестиции в ЕВРО и ДОЛАРИ - Акции Развиващи се пазари - Акции Тихоокеански регион - Акции Китай - Акции Средиземноморски регион 2. За планове в ЕВРО - Акции Водещи европейски компании - Акции компании с малка капитализация - Акции европейски компании Стойноист 3. За планове в USD - Американски фонд Ръстов - Американски фонд Pioneer Позитивното тук всъщност, ако по някаква причина на човек му трябват спешно пари, а не иска или не е време да излиза от фондовете същите могат да послужат за обезпечение по кредити на 60 - 70% и Булбанк винаги ще отпуснат кредит. Заявка или форма за запитване.