Лични финанси

Личните финанси са индивидуални парични средства - това са парите, с които отделен индивид (или домакинство) разполага за свое лично ползване.
Хората или семействата придобиват, бюджетират, спестяват или харчат парични ресурси през времето, като се взимат предвид различни финансови рискове и бъдещи събития. Елементи на личните финанси може да включват чекови сметки и спестителни влогове, кредитни карти и консуматорски заеми, инвестиции на фондовия пазар, пенсионни планове, социално осигуряване, застраховки и управление на данъка върху дохода.
Основни моменти в управлението на личните финанси са:
• Източници на приходи. Такива са например заплата, възнагаждение за свършена работа, страничен доход, доход от свободна практика или бизнес, и други. Спорна тема е кои са най-добрите източници на приходи, тъй като тяхната полезност се оценява по два различни критерия: сигурност и потенциална доходност. Например работата на заплата дава по-голяма сигурност спрямо развиването на собствен бизнес, но доходността й е ограничена (често е фиксирана). Развитието на собстен бизнес пък има потенциално висока (и неограничена) доходност, но е рисковано и не дава сигурност;
• Спестяване. Също дискутиран момент, главно заради въпросите "Струва ли си да се спестява" и "Какъв процент от месечния доход е разумно да се спестява". Някои групи отричат изцяло спестяването с аргумента, че инфлацията обезценява спестените пари и ако те не са инвестирани, губят стойността си. Въпреки това е възможно инфлацията да се компенсира и парите да не се обезценят, ако се вложат в депозит с подходяща лихва (по-голяма или поне равна на процента на инфлация);
• Бюджетиране. Бюджетирането е задължителен елемент в управлението на личните финанси. Бюджетът помага за прегледното предварителното планиране на месечните разходи и правилното разпределяне на приходите;
• Правило „кога взимането на заем е оправдано“. Например - за покупка на жилище или с инвестиционна цел
• Инвестиране. Инвестирането може да донесе по-висок доход от спестяването, но носи и по-висок риск, особено що се отнася до краткосрочно инвестиране. При дългосрочно инвестиране (за по-голям времеви период) тенденцията за възвръщаемост на парите е възходяща, дори при наличие на временни спадове.
Освен описаните по-горе принципи световните стандарти изискват спазване на определена последователност при подхода към личното финансово планиране:
• Формиране на финансови цели
• Определяне на рисков профил
• Събиране на необходимата информация
• Разработване на финансов план
• Изпълнение на плана
• Наблюдение на плана
Професионалният поглед към Личното финансово планиране се простира над идеята за отчет и бюджет на домакинството. И е далеч по-различно от инвестирането на свободни средства, което е само част от процеса, но далеч не единствения аспект, който трябва да вземете под внимание. Има няколко опорни точки при управлението на личните финанси:
• Определяне на цели и съставяне на финансов план за действие
• Оценка на финансовото състояние
• Да защитим това което имаме - застрахователни продукти
• Как да си осигурим достоен живот при оттегляне от активна дейност
• Определяне на добър и лош дълг. Как да изберем подходящ кредит
• Връзката между инвестирането и печелившото управление на финанси

Очаквайте в най-скоро време

I.Курс за управлението на личните финанси и семейния бюджет.

1.Значението на нивото на доходите
2. Как да съставим бюджет и как да следим спазваме ли го ?
3. Как да намалим дълга ? С кои дългове да започнем ? Има ли лоши и добри дългове ?
4.Има ли лоша и добра банка ? Как да избирем банка ?
5.Кога идват проблемите с натрупаните дългове ?
6. Защо да спестяваме ? В какво да спестяваме ? Кои цифри от тарифата на банката да погледнем ?
7. Инвестиции каква е разликата между инвестиции и спестяване ? В какво да инвестираме ?
Кога да започнем ? Видове финансови инструменти .
8. Пенсиониране и как да спестяваме за него ? Инвестиционни схеми .Варианти за пенсионни програми
Курсовете ще се провеждат в зали ,които допълнително ще бъдат обявени на сайта .

II. Организиране на детски лагер на тема „Децата и парите“
Незбравяйте каквото посеете това ще пожънете. За финансовата гамотност на децата ни е важно да работим още от по-рано, защото след като пораснат и станат тийнеджъри все по-малко ще се вслушват в нашите съвети , те ще са изцяло заети с други неща като харченето на пари например .

Нашето желание е лагерите да се провеждат сред природата да са с продължителност минимум 7 дни в който децата ще бъдат запознати с основните терминологии, ще участват в игри по предприемачество , както и на живо ще имат възможност да чуят интересни истории от професионилсти с над 20 годишен опит в сферата на финансите .

За провеждането на лагерите ще бъдат спазени изискванията на Закона за Туризма и лагерите ще се провеждат съвместно с ТА „Бериго“ЕООД лицензиран туроператор www.berigobg.com
Мястото , времето на провеждане както цената и програмата ще бъдат допълнително обявени и на двата сайта.