Микрофинансиране

Микрофинансираща институция Джобс
Микрофинансираща институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната.
Чрез МФИ „Джобс“ се създават условия за успешно развитие на микро бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансиране.

Продуктите на МФИ „Джобс“ са следните :

ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС
- Финансов лизинг от 1500 евро до 25 000 евро
- Лизинг на земеделска земя от 1500 евро до 25 000 евро
- Кредит за инвестиции от 1500 евро до 25 000 евро
- Кредит за оборотни средства от 1500 евро до 25 000 евро
- Кредитна линия от 1500 евро до 25 000 евро

ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ БИЗНЕС
- Финасов лизинг до 100 000 лева
- Лизинг за земеделска земя до 300 000 лева
- Кредити за инвестиции до 300 000 лева
- Кредити за инвестиции до 300 000 лева
- Кредити за оборотни средства 300 000 лева
- Кредитна линия до 300 000 лева

Съвместното ни партньорство улеснява достъпа на нашите клиенти до продуктите на МФИ Джобс, чиято цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро и малки предприятия.
Заповядайте в нашия офис и ние ще
- Изготвим Бизнес план съгласно изискванията на МФИ Джобс за стратиращи предприятия и предприятия с история
- Ще обосновем необходимостта от нужния Ви кредит за инвестиции и оборотни средства
- Ще обосновем нуждата от кредитна линия и финансов лизинг
Ще Ви договорим гратисен период по главницата.
Тъй като МФИ Джобс няма офис във Варна и региона ние ще попълним всички необходими документи и ще Ви ги входираме. Ще Ви спестим време и усилия.

ПОДАЙ ЗАЯВКА